bgMenuB.jpg
 • Odwiedziło nas: 45865 osób
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 279 dni

Strona główna

Jesteś tu: Strona główna

 

K o m u n i k a tOd dnia 25 sierpnia rodzice dzieci klas II, III, i VI mogą odbierać wnioski na wyprawkę szkolną

 

 

Wniosek należy złożyć do dnia 8 września 2014 r. w sekretariacie szkoły.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym rok szkolny 2014/2015

Wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym

 

O stypendia szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie gminy Rychtal znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Uwaga: stypendium nie przysługuje uczniom klas „0”.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 182), tj.  456,00 zł netto.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia potwierdzające sumę miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2014 r.), wszystkich osób w rodzinie, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia rachunków potwierdzających celowość wydatków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rychtal do dnia 15 września 2014 r.

 

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. Podręczniki, zeszyty
 2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne
 3. Tornister/ plecak szkolny
 4. Obuwie sportowe na w-f, strój sportowy na w-f
 5. Przybory do nauki zawodu
 6. Piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelika itp.)
 7. Okulary korekcyjne
 8. Tusze i tonery do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego
 9. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, peryferia komputerowe
 10. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa

 

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

 

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązują faktury:

 1. za zakup podręczników – od czerwca 2014 r.
 2. pozostałe materiały szkolne – od sierpnia 2014 r.
 3. Internet – od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

......Dnia 27 czerwca 2014 roku w naszej szkole, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po mszy świętej w kościele parafialnym, nauczyciele oraz uczniowie z rodzicami udali się do szkoły. Dyrektor Zdzisław Mikołajczyk serdecznie powitał grono pedagogiczne, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości. Po krótkim podsumowaniu minionego roku szkolnego, Dyrektor oddał głos absolwentom naszej szkoły, którzy przygotowali krótką akademię.  Klasa VI pięknie podsumowała 7 lat pobytu w szkole podstawowej, natomiast piątoklasiści pożegnali starszych kolegów oraz wręczyli im skromne upominki. Po uroczystej akademii odbył się słodki poczęstunek dla nauczycieli oraz pracowników szkoły, przygotowany przez rodziców i uczniów z klasy VI.

 

 


Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo